Vergoeding en kosten

De zorg die wij verlenen valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw Nederlandse zorgverzekeraar (met inachtneming van het algemene eigen risico). Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten uit de basisverzekering.

De Nationale Trombose Dienst heeft voor 2016 met alle Nederlands zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij declareren in de meeste gevallen rechtstreeks naar uw Nederlandse verzekeraar. Aangezien de regels per zorgverzekeraar en per polis (natura, restitutie of mix) kunnen verschillen raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekeraar.

LET OP: met ingang van 1 januari 2016 wordt De Nationale Trombose Dienst niet voor 100% vergoed indien u een Goede Keuze Polis van VGZ of een Zorg Select Polis van Univé heeft! Zie de voorwaarden van uw polis.

De basisverzekering kent voor iedereen een verplicht eigen risico. In 2016 is het bedrag vastgesteld op € 385,-. Zie ook de website van de Rijksoverheid. Dat betekent vaak dat u de eerste € 385,- van uw gemaakte zorgkosten zelf moet betalen. Per verzekeraar is het verschillend of ze het eigen risico niet, gedeeltelijk of volledig in rekening brengen. Is u dit niet duidelijk dan raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekeraar.

Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen.

Wanneer u geen Nederlandse zorgverzekeraar heeft kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u over de mogelijkheden informeren.

Wat declareren wij en wanneer?

Eenmalige declaratie:

De kenmerken van deze declaratie zijn:

Code: 190252

Omschrijving: training/instructie 

Het maximaal te declareren bedrag bedraagt vanaf 1 januari 2016: €377,11 (de hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw zorgverzekeraar). 

Dit is een eenmalige declaratie voor een nieuwe cliënt. Deze heeft betrekking op de gegevenscontrole, training via onze website, begeleiding en het persoonlijke bezoek door een verpleegkundige. Deze wordt ingediend in de maand volgend op de maand, waarin u bij ons onder begeleiding bent gekomen.

Kwartaaldeclaratie:

De kenmerken van deze declaratie zijn:

Declaratiecode: 190253

Omschrijving: begeleiding/controle via internet

Het maximaal te declareren bedrag bedraagt vanaf 1 januari 2016: €167,50 (de hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw zorgverzekeraar).

Dit is een declaratie per kwartaal voor de begeleiding van de zelfzorg via het internet. Deze wordt ingediend aan het eind van ieder kwartaal, dat u bij ons in zelfzorgbegeleiding bent geweest. In deze declaratie zitten de begeleiding door onze medische staf, beschikbaar stellen van de servicedesk, het gebruik en onderhoud van de website, de kosten voor het meetapparaat en de meetmiddelen.

Indien u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u verder informeren.

De Nationale Trombose Dienst is een uiting van de stichting Virtuele Trombose Dienst die staat ingeschreven onder KvK nummer: 17177382

De AGB code de stichting Virtuele Trombose Dienst is: 34009282