De Cliëntenraad van De Nationale Trombose Dienst (NTD) is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de NTD behartigt. De Cliëntenraad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies aan het bestuur van de NTD. Dit is van groot belang daar de Cliëntenraad de enige partij is binnen de NTD die kan praten vanuit de ervaring van trombose zelfzorg cliënten. De Cliëntenraad van de NTD wordt gevormd door een groep van vier mensen die zelf cliënt zijn van de NTD en trombose zelfzorg uitvoeren.

Het doel van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van de NTD cliënt en wil de medezeggenschap van cliënten bevorderen door inspraak te leveren in het beleid van de NTD om haar zorgverlening te blijven verbeteren.

De Cliëntenraad heeft hierbij verschillende doeleinden voor ogen:

  • optimale afstemming van de zorgverlening op de wensen en behoeften van de cliënt;
  • optimaliseren van de kwaliteit van zorg van de cliënt;
  • het nastreven van een correcte en prettige behandeling van de cliënt.

Aandachtspunten zijn hierbij:

  • bejegening van de cliënt;
  • tijd en aandacht voor de cliënt;
  • veiligheid;
  • medisch technisch handelen;
  • bereikbaarheid NTD.

Suggesties ter verbetering van de zorg c.q. van de dienstverlening

Heeft u suggesties ter algemene verbetering van de zorg en/of ter algemene verbetering van de dienstverlening door de NTD, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Cliëntenraad via clientenraad@ntd.nl.