Alles wat u wilt weten over de INR

16-3-2015

Eenmaal onder behandeling van een trombosedienst komt u vaak het begrip INR waarde tegen. Wat is de INR waarde en wat betekent de INR waarde voor u als cliënt?

Wat is de INR waarde?
International Normalized Ratio (INR) is een maat voor de stollingstijd van bloed. Het geeft aan hoeveel langzamer het bloed van de patiënt stolt dan bij iemand zonder afwijkende bloedstolling.

Als de INR waarde van iemand bijvoorbeeld 3,0 is, betekent dat dat diens bloed 3,0 keer zo langzaam stolt als van iemand zonder afwijkende bloedstolling, bijvoorbeeld 45 tegen 15 seconden onder gestandaardiseerde omstandigheden.

De INR waarde is een gestandaardiseerde weergave van de meting van de protrombinetijd. De protrombinetijd is een maat die aangeeft hoe lang het duurt voordat er in het menselijke bloed fibrine (bloedstollingseiwit) gevormd wordt. De protrombinetijd is een maat die in het verleden van laboratorium tot laboratorium erg kon verschillen, waardoor de resultaten van de verschillende onderzoeken niet met elkaar te vergelijken waren. Vandaar dat de INR waarde is ingevoerd.

Hoe wordt de INR waarde berekend?
De INR waarde is gebaseerd op de verhouding van de gemeten protrombinetijd (test) en de standaard protrombinetijd (norm). De benodigde correctiefactor is de ISI zoals de leverancier van de betreffende meetprocedure die aangeeft.

INR

Wat betekent de INR waarde voor u als cliënt?
Hoe hoger de INR waarde, hoe langzamer uw bloed stolt. Hoe lager de INR waarde, hoe sneller uw bloed stolt. Omdat deze waarde iets mag fluctueren drukt men de INR waarde vaak uit in een streefwaarde of streefgebied, zoals INR 2,0-3,0 of INR 2,5-3,5.

De streefwaarden zijn niet altijd voor iedereen gelijk, het kan zelfs zo zijn dat er hogere of juist lagere streefwaarden worden vastgesteld. Dit vaststellen wordt gedaan door de specialist/arts die u de antistollingsmiddelen heeft voorgeschreven.

Wat doet De Nationale Trombose Dienst met uw INR waarde?
Het doseerteam stelt, na ontvangst van uw INR waarde, een schema voor u op met de dosering van uw antistollingsmiddel voor een bepaalde periode. Als de INR waarde bij de metingen binnen de juiste marges ligt, wordt de tijd tussen de metingen in vergroot. Wanneer uw INR waarde schommelt, of wanneer u een nieuw medicijn, bv. een antibioticakuur, krijgt heeft dat invloed op het antistollingsmiddel. Het doseerteam zal u dan vragen vaker een meting te doen en de INR waarde door te geven.

Businessman 129922583INR schommelingen
Het kan gebeuren dat er schommelingen in de INR waarde zijn. Er zijn namelijk veel factoren die de INR waarde beïnvloeden. Er bestaan een aantal leefomstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat uw INR waarde zo min mogelijk schommelt.

Het innemen van de tabletten
Om een goede INR uitslag met de medicijnen acenocoumarol of fenprocoumon te bereiken en te houden, is het op de juiste manier innemen van deze tabletten erg belangrijk: één keer per dag, bij voorkeur bij het avondeten. Als het innemen van de tabletten een keer vergeten wordt, kan de INR waarde verstoord zijn. Het kan dan enkele dagen duren, of langer, voordat de INR waarde weer binnen het streefgebied valt. Wij worden graag op de hoogte gesteld als de tabletjes vergeten zijn. Neemt u alstublieft de vergeten tabletjes nooit de volgende dag alsnog in.

Frequentie van de INR controle
Het hangt af van de INR uitslag en aandoening hoe vaak iemand de INR waarde moet controleren. Indien de uitslag van de INR test niet goed is, kan een wekelijkse of zelfs dagelijkse controle noodzakelijk zijn. Daarom is bij de start van de antistollingsbehandeling controle ook vaak intensief omdat u dan goed ingesteld moet worden op de medicatie.

Combinatie met andere medicijnen
Er zijn medicijnen die de werking van acenocoumarol of fenprocoumon kunnen beïnvloeden. Sommige medicijnen zorgen ervoor dat de werking versterkt of juist verzwakt wordt. Het is daarom van groot belang om alle medicijnen, buiten de antistollingsmiddelen, aan ons te melden.

894326 54591782

Ziekte
Ziektes die met koorts, diarree of braken gepaard gaan, kunnen invloed hebben op de werking van uw antistollingsmiddelen. Wij worden graag op de hoogte gesteld als u ziek bent, dan kan er gekeken worden of een extra meting noodzakelijk is en of de dosering aangepast moet worden.

Alcohol
Een matige hoeveelheid alcohol (een tot twee glazen per dag) mag in combinatie met uw antistollingsmiddelen genuttigd worden. Echter een grote hoeveelheid alcohol verstoort de uitslag van de meting wel. Drink daarom met mate.

Gewichtsverandering
Een dieet kan invloed hebben op de werking van antistollingsmiddelen. Geef dit daarom aan ons door, er zijn dan mogelijk extra metingen nodig om de dosering aan te kunnen passen.

1441928 76018529

Vitamine K en voeding
In alle voeding zit vitamine K. Deze heeft u nodig; het is bovenal een nuttige vitamine. Vitamine K is niet alleen belangrijk voor de bloedstolling maar ook bijvoorbeeld voor de botstofwisseling. Het is belangrijk dat u weet wat de invloed van uw voeding is op het effect van uw antistollingsbehandeling. Zoals u misschien weet stijgt uw INR waarde door het gebruik van uw vitamine K remmers (medicijnen als acenocoumarol en fenprocoumon). Dat effect wordt weer tegengegaan door extra vitamine K.

Het zijn met name de 'groene' groenten (sla, broccoli, spinazie) en de 'kool-achtige' groenten (kool, spruiten, bloemkool) die veel vitamine K bevatten. Andere groenten zoals tomaten, komkommer, pepers, aardappelen bevatten dan weer weinig vitamine K.

Over het algemeen zijn het dus de groenten die we in de winter eten, die het meeste vitamine K bevatten. Als men gevarieerd eet, is er geen probleem. U hoeft dan ook geen bepaalde voedingsmiddelen te vermijden. Het vinden van een juist evenwicht door een gevarieerd voedingspatroon is dan ook één van de belangrijkste factoren die het effect op de INR waarde bepalen.

Klik hier voor het vitamine K tabel.

Niet altijd een verklaring
Helaas blijkt het niet altijd mogelijk om bij sterk schommelende INR waarden een goede verklaring te vinden. Wij kunnen door middel van een aangepaste dosering inspelen op uw specifieke situatie en zoveel mogelijk streven naar een INR waarde binnen de marge die voor u is vastgesteld. Als uw INR waarde in een periode meer schommelt dan anders, dan zal u in die periode vaker gecontroleerd worden. Er zal in overleg met u en uw behandelend specialist ook worden gezocht naar een vervangend medicijn of een alternatief indien de instabiliteit moeilijk op te lossen is.