Een bezoek aan de tandarts

26-7-2017

Als je antistollingsmiddelen slikt zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Ook tijdens een bezoek aan de tandarts.

Gaat u naar de tandarts of kaakchirurg, dan zijn alle ingrepen waarbij een bloeding optreedt van belang. Vertel om te beginnen uw behandelaar dat u antistollingsmiddelen gebruikt.

Bij de tandarts geeft verdoven, het boren en vullen van gaatjes geen probleem. Het trekken van tanden en kiezen kan echter wel tot een bloeding leiden. Ook kan het verwijderen van tandsteen bloederig zijn.

Soms moet de antistolling tijdelijk gestopt worden en soms is het genoeg om de dosering iets aan te passen (tijdelijk minder tabletten innemen). De INR waarde zal dan vaker gecontroleerd worden voor en na de ingreep.

In veel gevallen is het voldoende om een mondspoeling te gaan gebruiken (tranexaminezuur). Tranexaminezuur voorkomt dat bloedstolsels oplossen. Meestal krijgt u tranexaminezuur vlak voor de ingreep. Soms moet u na de ingreep een aantal dagen de tranexaminezuur gebruiken. Dit bepaalt ons doseerteam samen met uw tandarts/kaakchirurg en voorschrijvend specialist. Geef de ingreep dus tijdig aan ons door.