Nieuwsbrief april 2018

11-4-2018

In deze editie leest u o.a. over het melden van een ingreep, het vergeten van een tabletje en het doorgeven van vrij verkrijgbare medicijnen.

Het melden van een ingreep of opname
DOOR RONALD DEKEMA, DOSEERARTS


Het kan voorkomen dat u tijdens de periode waarin u antistollingsmiddelen gebruikt door een arts in het ziekenhuis behandeld moet worden, voor bijvoorbeeld een ingreep. Vertel dan altijd dat u onder behandeling bent bij De Nationale Trombose Dienst.

In de meeste gevallen neemt het ziekenhuis tijdelijk de antistollingsbehandeling over rondom een ingreep of opname. Het hangt van meerdere factoren af wanneer u na een ingreep of opname weer kunt beginnen met de antistollingsmiddelen, namelijk: het soort ingreep of opname, het bloedingsrisico en eventueel gebruik van laagmoleculaire heparine injecties (LMWH-injecties).

Weet u ruim van tevoren dat u een ingreep of opname ondergaat en/of in het ziekenhuis wordt opgenomen, laat dit ons dan tijdig weten. Dit doet u door het maken van een melding in uw persoonlijk dossier via het item 'Ingrepen en opnames'. Wij kunnen dan, indien nodig, in een vroeg stadium contact opnemen met de behandelende artsen.

Bent u onverwachts opgenomen geweest? In dit geval kan het zijn dat het doseerteam nog informatie nodig heeft van het ziekenhuis. Het is daarom noodzakelijk dat u de reden van de opname, het ziekenhuis waar u gelegen heeft, de afdeling waar u gelegen heeft en de arts die u behandeld heeft aan ons doorgeeft.

Operatie Let op: het komt regelmatig voor dat een ingreep of opname doorgegeven wordt via de berichtenservice. Bij deze het vriendelijke verzoek om een ingreep door te geven via het menu-item 'Ingrepen en opnames' en niet via de berichtenservice. Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

INR waarde meten op reis
DOOR MARLIES HENDRIKS, SERVICEDESK

Stelt u zich eens voor dat u tijdens uw vakantie of op reis een bezoek aan het ziekenhuis moet brengen voor een prik? Een behoorlijke belemmering. Toch is dit voor veel mensen die antistollingsmiddelen gebruiken de normaalste gang van zaken. Eenmaal in het buitenland krijg je te maken met een ander klimaat en voedsel. De INR waarde in de gaten houden en eventuele aanpassingen in de medicatie horen daar nu eenmaal bij.

Een groot voordeel van Trombose Zelfzorg is dat de INR waarde overal gemeten kan worden. U kunt op ieder gewenst moment de INR waarde doorgeven via uw persoonlijk dossier.

Veel cliënten maken gebruik van onze vakantieservice, en de mooiste reisverhalen passeren de revue. Backpacken in Azië, overwinteren in Marokko, met de camper trekken door Canada en vrijwilligerswerk in Afrika, sommigen van u reizen heel wat af. Op reis of thuis, wij zorgen ervoor dat uw antistollingsbehandeling op verantwoorde wijze wordt voortgezet.

In de komende nieuwsbrieven meer over onze vakantieservice!

 Overzicht Locaties Google Analytics

Overzicht locaties in 2017- Google Analytics 

 

Wat te doen bij vergeten medicatie

DOOR ELINE WILLEMSEN, DOSEERADVISEUR

Bent u een tabletje vergeten in te nemen? Dat kan iedereen overkomen.
Indien u hier dezelfde dag nog achter komt, dan kunt u de dosering van die dag nog inhalen. Echter, indien u een dag te laat bent dan dient u de dosering niet in te halen. Neem in dit geval contact met ons op via een berichtje in uw persoonlijk dossier. Wij zullen uw doseerschema aanpassen indien nodig.

 

Het doorgeven van vrij verkrijgbare medicijnen
DOOR ANKE KAPPERS, MEDISCH SERVICEDESK

Sommige medicijnen hebben invloed op de werking van uw antistollingsmiddelen. Wanneer uw arts u nieuwe medicijnen voorschrijft meld dit dan direct aan ons via uw persoonlijk dossier. Geef ook de medicijnen door die u zelf koopt in de vrije verkoop, zoals pijnstillers, neusdruppels of crèmes. Ook deze kunnen van invloed zijn op uw INR waarde.

Tip: Pas uw medicatielijst direct aan na het verkrijgen van de nieuwe medicatie. Zo kunt u het ook niet meer vergeten.

Medicijnen

 

Meten rond de feestdagen
DOOR MAAIKE VAN DER KLUGT COORDINATOR SERVICEDESK

Wilt u er rekening mee houden dat we tijdens feestdagen verminderd toezicht houden op de ingegeven metingen en doseringen? Mits anders afgesproken willen wij u vragen om op deze dagen niet te meten en in te voeren. Wij zullen de nieuwe meetdatum buiten de feestdagen om voor u inplannen. Mocht u zelfdoseren, houdt u er dan rekening mee dat u een dag later of eerder meet en invoert.

Het Medisch Service Center is voor dringende medische vragen buiten kantoortijden bereikbaar via 088 003 8881 of vanuit het buitenland +31 88 003 8881.