Vitamine K en bloedstolling

30-8-2017

Zoals u misschien weet is vitamine K belangrijk voor de bloedstolling. Maar waarom eigenlijk?

Vitamine K is een vitamine die tot de groep van vetoplosbare vitamines hoort, net als vitamines A, D en E. Zonder vitamine K is er geen bloedstolling, want vitamine K is nodig voor de aanmaak van stollingsfactoren in het bloed. Mensen die antistollingsmiddelen gebruiken, moeten in het bijzonder goed letten op het juiste gebruik van vitamine K.

De meeste antistollingsmiddelen danken hun werking aan het feit dat ze vitamine K tegenwerken. Dit zorgt ervoor dat juist het bloed minder snel stolt en daarmee de kans op stolselvorming (trombose) daalt. Indien er teveel vitamine K aanwezig is, kan de werkzaamheid van het antistollingsmiddel worden verminderd.

Vitamine K als bouwstof voor stollingsfactoren
In het bloed bevinden zich veel stollingsfactoren. Vitamine K is een bouwstof voor stollingsfactoren en indien deze vitamine in een grotere hoeveelheid wordt ingenomen, beïnvloedt dit de werking van de stolling. Dit is te merken door een daling van de INR waarde. De antistollingsmedicatie zorgt namelijk voor een vermindering van de omzetting van vitamine K in stollingsfactoren. Dus als er meer vitamine K wordt ingenomen werkt dit de medicatie tegen.

De gouden tip: Eet gevarieerd!
Via voedsel krijgen we de meeste vitamine K binnen. De Nederlandse bevolking eet ongeveer 100 microgram aan vitamine K per dag. In elk product zit wel iets. Het is verstandig dat maaltijden gevarieerd zijn. Hierdoor blijft de dosering ook stabiel en de INR waarde ook. Bij het maken van de dosering wordt dan ook rekening gehouden met een gevarieerde inname van voeding. Indien het voedingspatroon ineens drastisch verandert, kan de INR waarde door de veranderde inname van vitamine K ook gaan ontsporen.

Extra vitamine K
Wanneer de antistolling is doorgeschoten en de INR waarde zeer hoog is, kunnen wij ervoor kiezen om vitamine K in te zetten. Als de schommelingen niet zo sterk zijn, maar het wenselijk is dat die toch nog minder worden, dan is de oplossing meer te vinden in een zorgvuldige - en misschien nog zorgvuldiger - dosering van uw antistollingsmiddel samen met een goed dieetadvies. Het is niet verstandig zelf de INR waarde te beïnvloeden door middel van vitamine K druppels of door het nemen van extra supplementen. Door de inname van voeding komt er al voldoende vitamine K binnen. Hierdoor wordt uw INR mogelijk nog onstabieler.

Klik hier voor de vitamine K tabel.