De vakantieservice

Ook tijdens uw vakantie of op reis kunt u gebruik maken van De Nationale Trombose Dienst. Wanneer u gaat reizen is er meestal sprake van verschillen in temperaturen en eetgewoonten. Deze factoren kunnen van invloed zijn op uw INR waarde, waardoor een extra meting tussendoor ervoor kan zorgen dat uw INR waarde niet buiten de normaalwaarden zal raken.

Neem het zelfmeetapparaat altijd mee op vakantie. Indien het een zeer korte vakantie betreft, kunt u overwegen deze thuis te laten. Echter het is praktischer om de meter mee te nemen. Tijdens de vakantie kunnen er altijd onverwachte gezondheidsrisico's opduiken, waardoor een INR waarde tussendoor gemeten kan worden en eventueel uw dosering kan worden bijgesteld.

Reist u met het vliegtuig?
Sommige douaniers zullen u vragen om een begeleidende brief. Dit is een brief waarin staat uitgelegd wat de werking is van uw meetapparaat. Let u wel op, dit is een andere brief dan de vertaalde doseerbrief. Neem deze mee om problemen met de douane te voorkomen. Als u deze brief laat zien, zal de passage langs de douane op vliegvelden geen enkel probleem zijn. Deze douanebrief vindt u in uw persoonlijk dossier.

Als u het zelfmeetapparaat meeneemt in het vliegtuig, doet u hem dan altijd in de handbagage, u zult niet de eerste zijn waarbij de koffers enkele dagen later, of helemaal niet op de vakantiebestemming aankomen. Het meetapparaat kan zonder problemen door de röntgencontrole.

De vakantiebrief
Print tevens een vertaalde vakantiebrief uit met hierin de laatste dosering. Hierin staat ook in meerdere talen vermeld dat u gebruiker bent van antistollingsmedicijnen. Ook deze vakantiebrief vindt u, nadat u bent ingelogd op uw persoonlijke webpagina.

Contact
Indien u geen internet heeft, kunt u altijd uw dosering opvragen of uw INR waarde doorgeven door te bellen, sms'en, of faxen. Zie hiervoor ook de instructies voor de vakantieservice, klik hier om de instructies te openen.

Als u nog medisch inhoudelijke vragen heeft over meten en doseren op vakantie of andere vragen dan kunt u altijd een bericht sturen via de berichtenservice.

Extra tips:

  • Noteert u voor het vertrek het noodnummer van het Medische Service Center wat vanuit het buitenland bereikbaar is (+31 (0) 88 003 8881)
  • Acenocoumarol en fenprocoumon zijn niet altijd verkrijgbaar in het buitenland. U kunt daarom het beste van tevoren voldoende tabletten bestellen bij de apotheek zodat u niet zonder komt te zitten onderweg.
  • De medicatie houdt de beste werking wanneer deze goed en vochtvrij verpakt zijn op reis.
  • Let op de houdbaarheidsdatum van uw teststrips voordat u vertrekt.
  • Controleer of u nog voldoende teststrips heeft en bestel deze op tijd door een e-mail te sturen naar controlemiddelen@ntd.nl.
  • De teststrips zijn houdbaar binnen de grens van 2 tot 30 graden Celsius. 
  • Voorkom foutmeldingen door de meetapparaten alleen te gebruiken in de juiste omgevingstemperatuur: qLabs ElectroMeter tussen 10°C en 35°C en CoaguChek XS tussen 15°C en 32°C.