Klachtenprocedure

De Nationale Trombose Dienst streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Niet tevreden over onze dienstverlening? Hier leest u wat u dan kunt doen en wat er met uw klacht gebeurt.

Klacht indienen
Heeft u een klacht over de dienstverlening van De Nationale Trombose Dienst, dan legt u deze eerst voor aan de servicedesk van De Nationale Trombose Dienst. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Neemt u dan contact op met onze klachtenbemiddelaar. Klachten kunnen per e-mail (klachten@ntd.nl) ingediend worden bij de klachtenbemiddelaar. Geef in uw e-mail duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing. 

Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klachtenbemiddelaar draagt er zorg voor een klachtenbinnen 10 werkdagen in behandeling te nemen.

Uitspraak
Op basis van de informatie wordt er een uitspraak gedaan. Indien de klacht gegrond is wordt er aangegeven welke verbeteracties De Nationale Trombose Dienst aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. 

Niet eens met de uitspraak?
De Nationale Trombose Dienst is aangesloten bij de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht dan ontvangt u op verzoek de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht en bent u, conform de Wkkgz, gerechtigd uw klacht aldaar in te dienen.

Eenmaal per jaar worden alle klachten geëvalueerd teneinde structurele fouten en de daaruit voortvloeiende klachten in de toekomst te voorkomen.