Voorwaarden voor gebruik

Copyright 
De informatie en gebruikte materialen op de website van De Nationale Trombose Dienst mogen niet worden gekopieerd. Het gebruik van de site is voorbehouden aan privé personen en mag alleen aangewend worden voor persoonlijk gebruik. Voor iedere andere activiteit en het kopiëren van informatie of gebruikte materialen is toestemming nodig van De Nationale Trombose Dienst. Ook de grafische vormgeving, het ontwerp en de opbouw van de site zijn het eigendom van De Nationale Trombose Dienst. Ze mogen niet zonder toestemming van De Nationale Trombose Dienst gekopieerd of gebruikt worden.

Internetsites van derden
De Nationale Trombose Dienst bevat verwijzingen naar internetsites van derden. Deze sites worden niet gecontroleerd door De Nationale Trombose Dienst en De Nationale Trombose Dienst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Deze verwijzingen zijn opgenomen om het u makkelijk te maken. De aanwezigheid van deze verwijzingen impliceert niet dat De Nationale Trombose Dienst voor de inhoud aansprakelijk kan worden gesteld. Bezoek aan deze websites is uw eigen verantwoordelijkheid.

De Nationale Trombose Dienst is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook van een gebruiker van de website of een andere gebruiker, die voortvloeit uit een beslissing of actie genomen in overeenstemming met informatie op de website. Deze schade omvat, zonder beperking, direct, indirecte, speciale, incidentele of herhaaldelijke schade.

Akkoord voorwaarden
Door het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze 'Voorwaarden voor gebruik'.

U bent akkoord met de behandelwijze van uw privé gegevens door De Nationale Trombose Dienst wanneer u zich als gebruiker registreert. Dit is alleen van toepassing op De Nationale Trombosedienst en haar website. U gaat akkoord met het verstrekken van uw privé gegevens aan De Nationale Trombose Dienst.  De Nationale Trombose Dienst zal uw informatie niet gebruiken om ongevraagd commerciële informatie of mail toe te zenden of  ter beschikking stellen aan adverteerders.

De Nationale Trombose Dienst beseft dat uw gegevens zeer belangrijk voor u zijn en dat er een verplichting rust bij De Nationale Trombose Dienst om de integriteit van uw gegevens te waarborgen. Tijdens het registratieproces van De Nationale Trombose Dienst wordt u gevraagd een log-in naam op te geven.

Informatie
Bij het doorlopen van uw aanmelding bij De Nationale Trombose Dienst vult u een vragenlijst in en wordt persoonlijke informatie gevraagd. Het programma vraagt dit om de stollingsarts van De Nationale Trombose Dienst of samenwerkende artsenorganisatie te voorzien van de juiste basisinformatie. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in de database van De Nationale Trombose Dienst samen met informatie over tijdstippen waarop u bepaalde oefeningen/e-learnings heeft afgerond. Ook wordt er informatie verzameld over het gebruik van de internetpagina's om de ontwikkelafdeling van De Nationale Trombose Dienst van informatie te voorzien. Alle data (ingevoerde waarden, complicaties, berichten etc.) worden verzameld en opgeslagen op de server van De Nationale Trombose Dienst die voor een buitenstaander onbereikbaar is en wordt afgeschermd middels een streng beveiligingsbeleid.

De Nationale Trombose Dienst zal binnen haar vermogen inspanningen verrichten om uw persoonlijke informatie te beveiligen. Uw informatie is opgeslagen op redundante afgeschermde servers die zijn ondergebracht op een beveiligde locatie. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde internet verbindingen. Daarnaast zal uw persoonlijke informatie door de medewerkers van De Nationale Trombose Dienst als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Contact
Zowel voor een eventuele reactie op deze voorwaarden of op De Nationale Trombose Dienst site in het algemeen, als voor het melden van klachten en/of problemen vindt u meer informatie op de contactpagina. Consumenten, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars kunnen beklag indien bij de NZa over de door stichting Virtuele Trombosedienst gehanteerde formulieren. Een dergelijk beklag heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de NZa strekt de zorgaanbieder, ziektekostenverzekeraar en consument tot bindend advies.