Uw doseerschema wordt bepaald aan de hand van de hoogte en de stabiliteit van de INR waardes. Indien de INR waarde stabiel is, wordt een langere doseertermijn afgesproken. In sommige situatie kan het doseerteam u adviseren vaker uw INR waarde te prikken.

Wanneer u op eigen gelegenheid zonder advies meetmiddelen (teststrips en lancetten) verbruikt, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Zie hiervoor ook de ‘Overeenkomst zelfzorgen van de INR waarde’ die u bij de intake heeft getekend.

Tags: inr waardemeten
Heeft dit antwoord u geholpen?