Bij een opname neemt het ziekenhuis de antistollingsbehandeling meestal tijdelijk van ons over. Wordt u binnenkort opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling, kleine ingreep of operatie? Ontdek welke acties u moet ondernemen.


Wat moet u zelf doen als u binnenkort wordt opgenomen?

  • Meld de behandeling/ingreep/opname voortijdig bij de NTD via uw dossier > ‘Ingrepen en opnames’
  • Neem de ingrepenbrief mee, die vindt u via ‘brieven genereren en printen’ in uw persoonlijke dossier
  • Geef de ingrepenbrief aan de verpleging
  • Vertel behandelend arts(en) en verpleegkundige(n) over uw antistollingsbehandeling bij de NTD
  • Vraag bij ontslag of de arts/verpleging het (her)aanmeldformulier naar ons stuurt (en niet naar de regionale trombosedienst)*

*Door het heraanmeldingsformulier naar ons te faxen, weten wij exact wat de reden is van uw opname en of er verder nog medische zaken zijn gewijzigd die van invloed kunnen zijn op uw INR-waarde of streefgebied. Zo kunnen wij u – ook na de opname – weer voorzien van een optimaal doseeradvies.

Lees ook: Ik ben (onverwacht) opgenomen (geweest) in het ziekenhuis wat moet ik doen?

 

Tags: heraanmeldingsformulier
Heeft dit antwoord u geholpen?