Nieuwsbrief september 2018

10-9-2018

Het komt regelmatig voor dat een organisatie, team of teamlid vergeet wijzigingen door te geven aan de NTD. Het is echter ontzettend belangrijk dat wij altijd op de hoogte zijn van de meest actuele informatie, zowel op organisatie- en teamniveau als op cliëntniveau. Dit alles ter bevordering van een optimale communicatie en continuïteit van zorg. Welke wijzigingen dient u direct aan ons door te geven? Voor het gemak zetten we alles nog even voor u op een rij.

Geholpen Trombose Zorg NTD Trombosedienst

Onderstaand vindt u per categorie de wijzigingen die aan ons doorgegeven dienen te worden. Ook is aangegeven welke wijzigingen een hoofdaanspreekpunt van een team zelf kan doorvoeren.

Kortom, wilt u extra alert zijn bij wijzigingen en deze te allen tijde direct aan ons doorgeven? 

Alleen zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat zowel een team account als een cliëntendossier altijd actueel is.

Hartelijk dank voor uw medewerking! En heeft u nog vragen? Bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet,

Suzanne Kley
Projectmanager Zorginstellingen 


Op organisatie- en teamniveau
Wijzigingen m.b.t. onderstaande mailen naar zorg@ntd.nl:

 • Naam van een organisatie of team
 • Adresgegevens van een organisatie of team
 • Telefoonnummer van een organisatie of team
 • E-mailadres van een organisatie of team

Op medewerkerniveau
Zelf te wijzigen door het hoofdaanspreekpunt:

 • Achternaam van een medewerker (meisjesnaam/gehuwde naam)
 • E-mailadres van een medewerker
 • Telefoonnummer van een medewerker
 • Rechten van een medewerker
 • Wachtwoord (reset) van een medewerker

Onderstaande wijzigingen op medewerkerniveau s.v.p. mailen naar zorg@ntd.nl:

 • Eindigen van een dienstverband binnen een team/organisatie
 • Overstap naar een ander (GTZ)team binnen de organisatie

Op cliëntniveau 
> Via een bericht vanuit het cliëntendossier (geen e-mail):

 • Wijziging huisarts
 • Wijziging apotheek
 • Stop orale antistolling (VKA) (tijdelijk of permanent) 
 • Retour regionale trombosedienst 
 • Cliënt uit zorg
 • Overlijden

> Via menuoptie 'Ingrepen en opname':

 • Opname en/of ingreep*
 • Andere complicaties of wijzigingen qua gezondheid

*Essentieel bij het opstellen van een preoperatief beleid

> Via menuoptie 'Medicatie':

 • Medicatiewijzigingen