In samenwerking met de specialist

Start- en stopbrief
Zodra de cliënt start met Trombose Zelfzorg of Geholpen Trombosezorg zullen de voorschrijvend specialist, huisarts en apotheker bericht van ons ontvangen. Ook zal er ook een bericht verstuurd worden wanneer de behandeling van de cliënt wordt beëindigd.

Interacties
Mochten er interacties optreden tussen de antistollingsmiddelen en overige geneesmiddelen, dan ondernemen wij geen actie zonder de apotheker daarvan op de hoogte te stellen. Samen kunnen we de interactie beter in de gaten houden, en anticiperen waar nodig.

Indien de apotheker medicijnen verstrekt, die een interactie hebben met cumarines verzoeken wij de apotheker ons hiervan op de hoogte te stellen. Ook instrueren wij de cliënt om alle wijzigingen aan ons door te geven.

Contra-medicatie
Bij voorschrift van een gecontraïndiceerd geneesmiddel en ontbreken van een gelijkwaardig alternatief, neemt de apotheker contact op met ons.

Algemeen geldt dat de samenwerking wordt gekenmerkt door extra zorgvuldigheid en onderlinge communicatie met betrekking tot de medicatie van de cliënt (interacties, compliance) en bij relevant afwijkende INR waarden, dit laatste uiteraard met toestemming van de cumarinegebruiker. Daarbij kan de software van De Nationale Trombose Dienst worden ingezet, om de cumarinegebruiker te ondersteunen bij het herinneren van medicatie-inname en van INR bepalingen.

Contact
Neem gerust contact met ons op bij vragen. Wij voorzien u graag van meer informatie.