Zorginstellingen

Indien iemand bepaalde bloedverdunners gebruikt (acenocoumarol of fenprocoumon), is het noodzakelijk dat de mate van stolling van het bloed, de INR, regelmatig wordt gecontroleerd door een trombosedienst. Om bloed af te kunnen nemen komt de prikzuster van de trombosedienst langs of moet de patiënt steeds naar de prikpost van de trombosedienst. Met Trombose Zelfzorg is dat allemaal niet meer nodig. Patiënten controleren thuis de bloedstolling eenvoudig zelf door middel van een simpele vingerprik.