Geholpen Trombosezorg

Naast Trombose Zelfzorg (ook wel NPT of Near Patient Testing genoemd) kent De Nationale Trombose Dienst ook Geholpen Trombosezorg. Hierbij wordt de INR waarde gemeten door zorgverleners die cliënten in zorg hebben die antistolling gebruiken. Hierbij kan het gaan om zorgverleners in een thuiszorginstelling, maar ook in verzorgings- en verpleegtehuizen. De zorgverleners worden kosteloos getraind om deze extra service te bieden aan hun cliënten. Onze diensten worden in Nederland volledig vergoed, met in achtneming van het wettelijk eigen risico. Wij declareren de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. De zorginstelling zal een vergoeding ontvangen vanuit het tarief van De Nationale Trombose Dienst. 

Momenteel is de service Geholpen Trombosezorg beschikbaar voor de cliënten van de volgende zorginstellingen:

Amaris Zorggroep
Amstelring
Buurtzorg
De Pieter Raat Stichting
De Vriezenhof
Delta Antes
Insula Dei
Landgoed Rijckholt
Laurens
Stichting Woonvoorziening Huize Marjo
Stepping Stones Home & Care
Thuiszorg Geen Punt
ZorgAccent
Zorgboerderij de Amanshoeve
Zorgvilla's Twente
Zuster in de Buurt